The Blow Monkeys återutges

(Från Zero Magazine-arkivet. Skribent: Hans-Olof Svensson)

Engelska Cherry Red Records återutger 80-talsesteterna The Blow Monkeys två första album, Limping for a Generation (1984) och Animal Magic (1986).

Båda släpps den 26 november som dubbel-cd med mängder av b-sidor, demoversioner, mixar och tidigare outgivet material.

Om Webbmaster

Kolla även

Tullakrok i Ängelholm – festival med bland andra Abu Nein och Timo Räisänen

Under många år var musikfestivalen Tullakrok, vid Rönne Å i Ängelholm, ett uppskattat arrangemang med …