Elis – Dark Clouds In A Perfect Sky

(Från Zero Magazine-arkivet. Ursprunglig skribent: Robert Ryttman)

[album, Napalm Records/Sound Pollution, betyg: 0]

Elis ligger mitt emellan Leaves Eyes och Nightwish i uttryck. Det är samma kombination av orkestrerad gothmetal som de tre banden ägnar sig åt. I Leaves Eyes heter sångerskan Liv Kristine Espenaes Krull, i Nightwish Tarja och i Elis är det Sabine Duenser som sköter mikrofonen. Hon sjunger huvudsakligen på engelska, men några spår rivs av på tyska. Dessutom förekommer det lite manlig sång också, men den är relativt anonym .
Baksideskonvolutets foto på Elis avslöjar att gruppen visuellt liknar Nightwish i väldigt hög grad. Samtidigt är Alexander Krull från Leaves Eyes/Atrocity Elis manager och har producerat plattan, så de tre grupperna har en hel del gemensamt. Vilket både är en nackdel och fördel. Positivt är att om man gillar ett av banden så gillar man även de övriga och kan lugnt köpa rubbet de gör. Negativt är å andra sidan att det blir svårt att höra de tre utan att jämföra dem sinsemellan. Och gör man det ligger tyskarna i lä.
Nightwish senaste cd slår nämligen både Leaves Eyes senaste och denna med Elis på fingrarna i fråga om låtkvalitet. Å andra sidan är Dark Clouds In A Perfect Sky starkare än Leaves Eyes´ cd Lovelorn, så den är definitivt värd att ha för den som tänder på genren. Kort sagt: Dark Clouds In A Perfect Sky är en lyckad cd, om än inte extremt originell och betygstrean är stark.

Om Webbmaster

Kolla även

Melotron – Sverigeaktuella tyskar med nytt album på gång

De har en tjugofemårig karriär bakom sig och har nått beundransvärda framgångar med sin melodiösa …