Bauhausvideo från Tasseomancy

(Från Zero Magazine-arkivet. Skribent: Hans-Olof Svensson)

Under 1920-talet arbetade den tyske multikonstnären Oskar Schlemmer på den nyskapande konstskolan Bauhaus i Weimar och Dessau. Hans kanske mest kända verk är den surrealistiskt stiliserade geometriska baletten Triadisches Ballett, som hade premiär i Stuttgart 1922 med musik av Paul Hindemith.

Nu får baletten, i en färgrekonstruktion från 1970, tjäna som video till den kanadensiska indieduon Tasseomancys senaste singel “Reality”. Hör, och framför allt se, den här nedan.

Om Webbmaster

Kolla även

Agent Side Grinder – analog råhet och naket historieberättande

Agent Side Grinders nya album, Jack Vegas, har färgats av den amerikanska beatnikrörelsen och är …