Monday , January 30 2023

Morrissey återutger Vauxhall and I

(Från Zero Magazine-arkivet. Skribent: Hans-Olof Svensson)

Morrissey fortsätter att återutge gammalt material i ny förpackning. Senast i raden är det klassiska albumet Vauxhall and I från 1994, som släpps med en bonuskonsert från 1995.

Vauxhall and I
01 Now My Heart Is Full
02 Spring-Heeled Jim
03 Billy Budd
04 Hold On To Your Friends
05 The More You Ignore Me, The Closer I Get
06 Why Don't You Find Out For Yourself
07 I Am Hated For Loving
08 Lifeguard Sleeping, Girl Drowning
09 Used To Be A Sweet Boy
10 The Lazy Sunbathers
11 Speedway

Live at The Theatre Royal, Drury Lane, 1995
01 Billy Budd
02 Have-A-Go Merchant
03 Spring-Heeled Jim
04 London
05 You're The One For Me, Fatty
06 Boxers
07 Jack The Ripper
08 We'll Let You Know
09 Whatever Happens, I Love You
10 Why Don't You Find Out For Yourself
11 The More You Ignore Me, The Closer I Get
12 The National Front Disco
13 Moonriver
14 Now My Heart Is Full

Om Webbmaster

Kolla även

Tjej vid casinobord

Så påverkar musiken dig inne på casinot

Även om man av förklarliga anledningar inte kan ”gräva ut” själva musiken och hitta fornlämningar …