Thursday , August 11 2022

Kate Bush: Mistraldespair

(Från Zero Magazine-arkivet. Skribent: Hans-Olof Svensson)

Kate Bush släpper en ny, animerad video från sitt aktuella album 50 Words for Snow efter förstasingeln “Wild Man”. Kortfilmen Mistraldespair illustrerar ett kort segment ur den tretton minuter långa “Misty”.

Om Webbmaster

Kolla även

Northern Loner - The Paper City Conspiracy

Northern Loner – The Paper City Conspiracy

En hemlighetsfull orange folder anlände i brevlådan. Den påminde om ett uppdrag i en mystisk …