This Is Head: Pieces

Svenska This Is Head videoaktuella med “Pieces”.

Malmökvartettens singel “Pieces”, från gruppens tredje, självbetitlade album, beskrivs i pressmeddelandet så här: “Vi lever i en tid präglad av all slags mörker. Solen går ner tidigare, folk beter sig psykopatiskt på sociala medier, ett parti med en människosyn så fruktansvärd att en del av befolkningen känner sig uppmuntrad att begå hänsynslösa brott, samlar på sig folkets röster. Ett samhälle måste bygga på principen att alla människor är lika mycket värda och att det mänskliga livet är värt att försvara i sig. Annars tappar vi grunden för vår mänsklighet.

Mitt i detta släpper This Is Head en ny singel, en noir-disco-singel som perfekt illustrerar denna mänskliga alienation i samhället, mörkret och den medmänsklig mardrömmen. Ett samhälle, en kropp, en individ, i osäkerhet som inget annat söker än en tröstande dans. En dans att fly in i då mörkret faller utanför. En eskapistisk dans i ett vi- och dom-samhälle, i en intern kamp mellan hjärta och knytnäve.”
Videon är regisserad av Studio Pop och du ser den ovan.

Om Hans-Olof Svensson

"A truly charming journalist" – Ray Cokes (MTV)