Wednesday , June 12 2024

Björk: Hollow

(Från Zero Magazine-arkivet. Skribent: Hans-Olof Svensson)

Björks tvärvetenskapliga musikprojekt Biophilia rullar vidare. Videon till “Hollow” togs fram i samarbete med biomedicin-animatören Drew Berry och illustrerar hur dna förs vidare genom generationerna.

Om Webbmaster

Kolla även

Whole – “Valson”

Nu över till en intressant duo.  Whole består av Thomas Schernikau från Depeche Mode-hyllningsbandet Forced …